Olika typer av tak

Taket är husets paraply och skydd mot regn och rusk. Oavsett vilken typ av tak man väljer är det viktigt att anlita professionell hjälp om man inte är säker på hur man ska göra.

För att slippa framtida problem i form av fuktskador är det av yttersta vikt att välja ett tak av bra kvalitet, och att taket läggs på rätt sätt. Förr var tegeltak det allra vanligaste, men idag kan man välja många andra typer av tak till sitt hus.

Betongpannor är starka och tåliga. De är brandsäkra och miljövänliga, och isolerar mot ljud från regn och hagel. Betongtak finns i olika färger, men svart och tegelröd är de vanligaste.

Röda betongpannor och taktegel av lera liknar varandra i utseendet, men betongpannorna är tjockare och åldras inte på samma sätt.

Ett tak av plåt kan till exempel vara i aluminium, stål eller koppar. Särskilt aluminium har visat sig ha lång livslängd och stå emot luftföroreningar väl. Plåttak finns i olika färger och utföranden.

Tak av trä ses ibland på äldre byggnader, liksom torvtak och stråtak. Skiffertak förekommer ofta på kyrkobyggnader.

Vill man ha lite mer annorlunda tak kan man till exempel välja ett glastak till sitt uterum. Glastak kan fås med en beläggning som löser upp smuts, som sedan sköljs bort av regnet. Vill man ha ett glastak är det bäst att anlita experter, till exempel Uterumsmästarna. Besök deras hemsida på www.uterumsmastarna.se.

Hur länge ett tak håller beror på underhåll och skötsel, men även på yttre faktorer som väder och vind. Tegeltak och betongtak beräknas hålla i minst 100 år. Ett förzinkat plåttak håller ca 20-30 år.

Om man ska byta tak är det alltid viktigt att se över takpappen, som ligger under taket. Taket måste vara ordentligt tätt inifrån och ut. Är det mycket att laga kan det löna sig att lägga ny papp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *