Svenskars tandhälsa

Ett växande problem i Sverige idag handlar om att våra tänder blir allt sämre. Dels handlar det om att vi inte längre tar hand om våra tänder på ett tillräckligt bra sätt, men det finns också goda skäl till att se den förändring som vår kost har gått igenom de senaste seklen. Att socker mer och mer börjar bli en vanlig ingrediens i många av våra livsmedel betyder att angreppen på våra tänder blir allt fler. Det gör att tänder, som kanske inte borstas tillräckligt bra, noga eller länge får utstå allt större påfrestningar när det kommer till angrepp av karies. Och det i sin tur leder till ökade vårdkostnader för svenskars tandhälsa.

En del av en trend
Den moderna tiden vill gärna tillskrivas upplysta och mer medvetna människor, men på många sätt så finns det trender som snarare talar emot det. Där vi tar steg tillbaka från det som är vedertagen och bekräftad forskning kring exempelvis tandhälsa. Idag är det till exempel vanligare att människor väljer bort tandkräm och munskölj som innehåller fluor, eftersom det finns en trend av människor som hävdar att detta ämne kan vara skadligt. Fluor är visserligen inget hälsosamt ämne i sig, men i små doser, som i munhälsa, så ger det fortfarande våra tänder ett skydd som de är i behov av, på fluornivåer som dessutom är helt ofarliga för oss. Men trenden finns fortfarande.

Att vetenskapliga fakta mer och mer börjar diskrediteras i den allmänna debatten är ett problem, i världen såväl som i Sverige, och det är tyvärr så att sjukvården är ett av de områden som får utstå mest ifrågasättande när det kommer till detta. Från tandläkare i Lund till tandläkare i Haparanda upplevs precis samma problem hos allmänheten, denna fientliga inställning till det som är modern och bevisad vetenskap, som hjälper snarare än stjälper. Där finns det idag en viktig insats att göra för Sverige och svenskars kunskap, där osanningar kan leda till direkt katastrofala följder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *