Ljuddämpning viktigare än man tror

Många har den missuppfattningen att bara höga ljud leder till hörselskador. Men så är inte fallet. Även kontinuerliga ljud på lägre volym är skadligt. Det gäller till exempel skrivare. Även om de inte låter så högt, så kan de låta länge. Det är inte bara irriterande, utan även, som sagt, skadligt. Saker som ljuddämpande möbler och designade skärmväggar är därmed inte bara något som får personalen att trivas lite bättre; det hjälper också till att förhindra arbetsskador i form av nedsatt hörsel. För att inte tala om den prestationsökning som kommer att bli resultatet. Att investera i ett ljuddämpat kontor blir då inte en fråga om att lägga ut pengar, utan att spara dem.

Ljuddämpning och god akustik på kontoret fungerar på flera olika sätt. Då det minskar volymen på olika bakgrundsljud, såsom fläktar, skrivare med mera, så innebär det att personalen lättare uppfattar de ljud de vill höra. Detta leder till att man till exempel inte behöver tala lika högt, för att göra sig hörd. Vilket i sin tur leder till att bakgrundssorlet blir lägre. Saker som till exempel högtalartelefoner bör undvikas i största möjliga mån, då dessa bidrar till en dålig ljudmiljö. Headset är att föredra; hela kontoret behöver ju inte höra vad den du talar med har att säga.

Att ljuddämpa kontoret kan ske på olika sätt, som kan användas tillsammans. Skärmväggar är till exempel något som kan göra mycket stor skillnad om du har en öppen kontorsmiljö. Annat är att använda till exempel ljuddämpande bord och möbler, som även de minskar på sorlet, och ett ljuddämpande tak. Allt för få tänker på dessa saker när de inreder sitt kontor, och känner inte till vikten av ljuddämpning, utan tror att det är så det är på ett kontor. Men så är inte fallet, och medvetenhet om detta är det första steget till en bättre kontorsmiljö.

Mer information om ljuddämpning och kontorsinredning kan du hitta på www.sline.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *