Skötselråd för poolen

Din pool är en källa till mycket glädje och kanske även en del motion – om poolen är stor nog för att du ska kunna ta några simtag i den, det vill säga. För att få ut största möjliga nytta och glädje av poolen bör du följa några skötselråd. Det är inte särskilt svårt att underhålla en modern pool, men det är viktigt att du sköter om underhållet mycket noggrant. Framför allt handlar det om underhåll av cirkulationssystemet samt den kemiska reningen av poolvattnet i form av spakemikalier som till exempel klortabletter eller andra .

Underhåll av cirkulationssystem
Det är främst bräddavloppet och sandfiltret du behöver underhålla för att hålla poolens cirkulationssystem i gott skick. Skräp från poolens vattenyta samlas i en silkorg som du bör tömma varje vecka. För sandfiltret bör du med jämna mellanrum se till att backspolningen av filtret fungerar som det ska.

Kemisk rening
Det första du ska göra innan du vidtar någon åtgärd för poolvattnet är att kontrollera poolvattnets pH-värde samt halten fritt klor i vattnet. Det gör du enklast med ett testset. Det finns en mängd testset på marknaden, men de som kan rekommenderas är de som har en digital display på vilken du ser exakta resultat.

Om det visar sig att pH-värdet och/eller halten fritt klor avviker från de rekommenderade värdena behöver du vidta åtgärder för att balansera vattnet. För varje avvikelse finns en mängd bra poolkemikalier som återför vattenvärdena till de normala. Mängden fritt klor i poolen ska ligga i intervallet 0,5–1,5 ppm (ml/l). Om klorhalten sjunker under 0,5 ppm bör du snarast behandla vattnet med klor. En lämplig lösning är att använda klortabletter.

PH-värdet ska vara i intervallet 7,2–7,6 för att badvattnet ska anses tjänligt. Ett för lågt pH-värde kan ge skador på poolen samt irritera slemhinnorna och ögonen. Det är inte heller bra med ett för högt pH-värde. PH-värdet justerar du med natriumbisulfat (pH-minus) alternativt natriumkarbonat (pH-plus).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *