Vad är en auktoriserad verkstad?

När man ska välja bilverkstad, så får man alltid rådet att välja en auktoriserad bilverkstad. Men varför är det på det sättet, och vad betyder det egentligen? Auktoriserad av vem, och för vad? Är det mer än bara ett sätt för en verkstad att ta ut högre priser? Svaret är att det är mycket mer än så; och faktum är att man, i princip, alltid ska anlita en verkstad som är auktoriserad för det bilmärke man använder sig av. Även om priset är lite högre, så blir det, i praktiken, lägre.

En auktoriserad bilverkstad använder sig för det första alltid av originalreservdelar. Detta gör att andrahandsvärdet på bilen hålls uppe. De reservdelar som används passar alltid perfekt, och måste inte ändras på något sätt. En auktoriserad verkstad har också en mängd olika specialredskap, som gör att de kan utföra reparationer och service på absolut bästa sätt. Dessa saker är krav för att man ska kunna bli auktoriserad märkesverkstad.

Personalen på en märkesverkstad har också utbildning för just ditt bilmärke, och är därmed självklart också bättre en genomsnittsmekanikern när det gäller reparation och service för det märket. Visst kan det finnas vissa icke-auktoriserade mekaniker som är lika bra, eller till och med bättre. Men genomsnittsnivån är högre, och man är garanterad att ingen klåpare försöker sig på att reparera ens bil.

Allt detta kontrolleras också kontinuerligt. Det är inte så att man blir auktoriserad, och så är det inte mer med det. Om man inte lyckas hålla kraven, så kommer man att förlora rätten att kalla sig auktoriserad. Dessa kontroller är också frekventa, så om en verkstad börjar slarva, så kommer de att förlora den rätten snabbt. Att en bilverkstad är auktoriserad är därmed en mycket god garant för hög kvalitet. Detta är vad en auktoriserad verkstad är.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *